Gada pārskats Igaunijas uzņēmumam

Katram Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam ir jāiesniedz gada pārskats Komercreģistrā sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām. Gada pārskatam ir jābūt sagatavotam igauņu valodā Igaunijas oficiālajā valūtā (eiro).

Gada pārskata iesniegšana ir obligāta visiem Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem, pat ja finanšu gadā uzņēmums neveica nekādu darbību. Gada pārskata iesniegšanas termiņš ‒ seši mēneši pēc uzņēmuma finanšu gada beigām. Tādējādi, ja jūsu uzņēmuma finanšu gads noslēdzas 31. decembrī, pārskata iesniegšanas termiņš ir nākamā gada 30. jūnijs.

Visai grāmatvedības uzskaitei ir jābūt pabeigtai pirms gada pārskata sagatavošanas sākšanas.

Gada pārskata obligātās daļas ir vadības pārskats par uzņēmuma darbību, grāmatvedības bilance, pārskats par uzņēmuma peļņu un zaudējumiem, kā arī pārskats par izmaiņām uzņēmuma kapitālā.

Gada pārskata sagatavošana, ja ir veikta darbība (estų)
no 250 EUR
Gada pārskata sagatavošana, ja ir veikta darbība (estų ir anglų k.)
no 350 EUR