Igaunijas nodokļu sistēmas priekšrocības

Nodokļu sistēma Igaunijā ir lojāla un dod iespēju ārvalstu uzņēmumiem optimizēt nodokļu izdevumus. Igaunijas nodokļu sistēma paredz peļņas nodokļa samaksu tikai tās sadales gadījumā. Tas ļauj ārvalstu uzņēmumiem izmantot Igaunijas uzņēmumus reinvestēšanai.

Igaunijā ir daudz likumdošanas aktos noteiktu “atvieglotu” biznesa iespēju. Minēsim vienu no tām, kurai ir unikāls finanšu tiesiskais saturs, salīdzinot ar citām ES valstīm. Igaunijas tiesību aktos ir noteikts, ka uzņēmuma dibināšanas brīdī nav jāiemaksā tā statūtkapitāls (no 2500 EUR). Dibināšanas dokumentos tiek noteikts termiņš tā veidošanai un tas var būt no viena gada līdz dividenžu izmaksai. Tomēr ir jāņem vērā: ja statūtkapitāls nav iemaksāts, īpašnieks (dibinātājs) ir atbildīgs ar saviem paša līdzekļiem statūtkapitāla apmērā.

Uzņēmumu nodokļi Igaunijā

Peļņas nodoklis 0%

(Igaunijas tiesību aktos nav peļņas nodokļa jēdziena, bet pastāv nodoklis peļņas sadales gadījumā, kas tiek piemērots tikai tad, ja tiek izmaksātas dividendes).

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 20%

(rodas, ja uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi, t. i., tam ir jāmaksā PVN (angļu val. ‒ VAT).

Dividenžu nodoklis 25%

Kopš 2019. gada tiek piemēroti jauni juridiskās personas ienākuma nodokļa aprēķināšanas noteikumi, kas attiecas uz peļņas sadali dividenžu izmaksas veidā.

Fizisko personu nodokļi

(tikai rezidentiem)

Sociālais nodoklis 33%

(rodas, ja Igaunijas rezidentam tiek aprēķināta darba alga) Tiek izmantots pensiju apdrošināšanas un valsts veselības aprūpes finansēšanai.

Nodoklis bezdarba gadījumam: 1,6% darba ņēmējam un 0,8% darba devējam

(tiek piemērots tikai Igaunijas rezidentiem) Darba devējs ietur nodokli 1,6% apmērā par apdrošināšanu pret bezdarbu no darbinieka bruto ienākuma.

Fiziskās personas ienākuma nodoklis 20%

(ja tiek aprēķināta un izmaksāta darba alga, tiek piemērots tikai Igaunijas rezidentiem)

Darba algas nodokļi

(nerezidentiem)

Ja algots darbinieks nerezidents strādā Igaunijas teritorijā, tiek ieturēts 20% ienākuma nodoklis.

Igaunijas uzņēmuma valdes loceklim ir tiesības neaprēķināt sev darba algu un nemaksāt no tās nodokļus.

Vairāk informācijas skatiet Igaunijas Nodokļu un muitas departamenta mājaslapā.

Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas:

Individuāla konsultācija ar grāmatvedi 170 EUR
Starptautiska nodokļu konsultācija 200 EUR

ĀRZEMJU DALĪBA UN PĀRVALDĪBAS ĀRZEMJU LOCEKĻI

Igaunijā ir izveidoti visi apstākļi nerezidentu uzņēmējdarbībai un papildus igauņu valodai finanšu un valsts sektora pakalpojumus varat izmantot krievu un angļu valodā. Pašlaik Igaunija ir parakstījusi Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar 59 valstīm. PVN (pievienotās vērtības nodoklis) standarta likme ir 20% preces vai pakalpojuma cenas, taču ES valstīs darījumi savienības ietvaros ir atbrīvoti no PVN nomaksas. Tieši tādēļ ar katru gadu palielinās interese par Igauniju kā starptautiskas uzņēmējdarbības organizācijas platformu. Vēl viena neapšaubāma priekšrocība ir Igaunijas uzņēmuma valdes locekļa tiesības neaprēķināt sev darba algu un nemaksāt no tās nodokļus.

Igaunijas nodokļu sistēma ir pievilcīga uzņēmējdarbībai, pateicoties šādiem faktoriem:

  • Laba reputācija
  • Ģeogrāfiskais stāvoklis
  • Parocīga elektroniska servisa sistēma (gan banku, gan valsts sektorā)
  • Konsultāciju saņemšanas iespēja krievu un angļu valodā
  • Starptautiskas vienošanās ar 59 valstīm par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu
  • Valūtas kontroles, kā arī starptautisko banku maksājumu ierobežojumu neesība

Company in Estonia OÜ eksperti labprāt jums palīdzēs ar grāmatvedības pakalpojumiem jūsu Igaunijas uzņēmumam.