Kontaktpersona Igaunijā

No 2018. gada 15. janvāra Igaunijas Komerclikums paredz, ka visām komercsabiedrībām, kuru direktoru padomē nav Igaunijas Republikas rezidentu, ir jāieceļ kontaktpersona.

Par kontaktpersonu var būt tikai:

  • Notāru birojs
  • Advokātu birojs
  • Zvērinātu revidentu birojs
  • Uzņēmums ar kontaktpersonas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo licenci

Kontaktpersona atbild par procesuālo un citu dokumentu pieņemšanu no Igaunijas Republikas administratīvajām iestādēm, kā arī par šo dokumentu nosūtīšanu adresātam. Kontaktpersonas galvenā funkcija ‒ starpnieciska, lai nodrošinātu nepārtrauktu sakaru kanālu starp valsts iestādēm un uzņēmuma vadību. Kad kontaktpersona ir saņēmusi procesuālos dokumentus vai citus oficiālos paziņojumus, tiek uzskatīts, ka atbilstošā procesuālā dokumentācija ir nogādāta uzņēmuma valdei.

Kontaktpersonas iecelšanai ir nepieciešams digitālais paraksts vai notariāli apliecināta vienošanās. Lai kontaktpersonu atbrīvotu no pilnvarām, uzņēmuma direktoru padomei ir jāiesniedz attiecīgs paziņojums, apņemoties iecelt un reģistrēt jaunu kontaktpersonu. Uzņēmuma valde nodrošina Komercreģistrā iesniegto datu pareizumu. Ja uzņēmums reģistrā nenorādīja jauno kontaktpersonu (pat tad, ja pastāv šāds pienākums, jo valde atrodas ārzemēs), RIK ir tiesīgs uzņēmumam piespriest sodu.

Reģistrators nosaka kontaktpersonas iecelšanas galīgo termiņu ‒ tam ir jābūt vismaz vienam mēnesim, taču ne ilgāk kā trīs mēneši. Ja kontaktpersona tā arī netika iecelta, reģistrators var pieņemt lēmumu par uzņēmuma piespiedu likvidēšanu vai ārzemju uzņēmuma filiāles dzēšanu no reģistra, taču tikai tādā gadījumā, ja uzņēmums neizpildīja kontaktpersonas iecelšanas prasību pat pēc atbilstoša rīkojuma saņemšanas.

“Company in Estonia OÜ” ir licencēts kontaktpersonas un juridiskās adreses Tallinā pakalpojumu sniedzējs.

Kontaktpersona Igaunijā 200 EUR

Company in Estonia OÜ piedāvā saviem klientiem reģistrēt uzņēmuma juridisko adresi prestižākajā Tallinas biznesa centrā. Mēs piedāvājam plašu papildu pakalpojumu klāstu, piemēram, grāmatvedības pakalpojumus, juridiskos pakalpojumus un palīdzību, atverot bankas kontu Igaunijā.