Palīdzība PVN maksātāja numura reģistrēšanā Igaunijā

PVN maksātāja numurs ‒ pievienotās vērtības nodoklis (VAT)

PVN maksātāja numura reģistrācijas pienākums rodas tad, ja uzņēmuma pārdošanas apjoms Igaunijas teritorijā no kalendārā gada sākuma pārsniedz 40 000 EUR. Turklāt uzņēmums var iesniegt PVN maksātāja numura reģistrācijas pieteikumu, pirms ir sasniegta šī robežvērtība.

Ja uzņēmuma apgrozījums Igaunijas teritorijā nepārsniedz 40 000 EUR, PVN maksātāja numura reģistrācija ir brīvprātīga.

Cenā ir iekļauts:

  • Paziņojuma sagatavošana, pamatojoties uz klienta iesniegto informāciju
  • Paziņojuma iesniegšana Nodokļu un muitas departamentā pieteicēja personiskā klātbūtnē vai nosūtot elektroniskā veidā, ja ir e-rezidenta karte
  • Palīdzība atbilžu sagatavošanai uz Nodokļu un muitas departamenta papildu jautājumiem

PVN maksātāja numura reģistrācijas pieteikuma obligāts nosacījums ir uzņēmuma konts bankā vai maksājumu sistēmā.

PVN maksātāja numura reģistrācijas pieteikums tiek izskatīts līdz piecu darba dienu laikā.

Pārstāvniecība uz pilnvaras pamata (PoA) ir iespējama par papildmaksu 400 EUR
Palīdzība PVN maksātāja reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai 400 EUR