Ārvalstu dalībnieki un valdes locekļi ārvalstnieki

Igaunijā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai nerezidenti veiktu uzņēmējdarbību, tādēļ gan finanšu, gan valsts sektorā jūs varat sazināties igauņu, krievu un angļu valodā. Pašlaik Igaunija ir parakstījusi Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar 30 valstīm. Standarta PVN (pievienotās vērtības nodoklis) likme ir 20% preces vai pakalpojuma cenas, bet darījumi ES valstu starpā ir atbrīvoti no PVN maksājumiem. Tieši tādēļ ar katru gadu aug interese par Igauniju kā par starptautiskas uzņēmējdarbības vietu. Vēl viena nenoliedzama priekšrocība ir igauņu uzņēmuma valdes locekļa tiesības neaprēķināt sev algu un nemaksāt no tās nodokļus. Igaunijas nodokļu sistēma ir pievilcīga uzņēmējdarbībai, jo valstij ir laba reputācija, izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, ērta elektroniskā servisa sistēma (gan banku, gan valsts sektorā), iespēja saņemt konsultācijas krievu un angļu valodā.