Uzņēmuma dokumentu notariāli apstiprināts tulkojums un apostille

Uzņēmuma dokumentu notariāli apstiprināts tulkojums un apostille 250 EUR
Uzņēmuma dokumentu notariāli apstiprināts tulkojums un apostille paredz vairākas strikti noteiktas formālas procedūras, lai dokuments iegūtu juridisku spēku citas valsts teritorijā. Legalizācijas galvenais noteikums – legalizācijas procedūra notiek tikai tās valsts teritorijā, kurā dokuments tika izdots vai noformēts, un to veic zvērināts tulks.

Kādā valstī izdotu dokumentu legalizācijas mērķis – to derīguma apliecināšana un iespēja tos uzrādīt citas valsts iestādēs.

Company in Estonia piedāvā šādu dokumentu apstiprināšanu ar apostilli un notariālu tulkojumu:

  • uzņēmuma B karte
  • uzņēmuma statūti
  • uzņēmuma akcionāru/īpašnieku saraksts

Šie dokumenti ir nepieciešami, lai Jūs varētu lūgt atvērt Igaunijas uzņēmuma kontu ārvalstu bankā vai veikt darījumus citās valstīs Igaunijā reģistrēta uzņēmuma vārdā.