Uzņēmumu ar PVN maksātāja numuru grāmatvedības apkalpošana Igaunijā

Apkalpošanas maksa ir atkarīga no apstrādājamo pirmdokumentu skaita, darbinieku skaita, kredītlīgumu un līzinga līgumu skaita. Pilnīgas grāmatvedības uzskaites pakalpojums ir obligāts uzņēmumiem ar PVN maksātāja numuru, jo tiem katru mēnesi ir jāiesniedz Igaunijas Nodokļu un muitas departamentā vismaz divi pārskati. Pilnīgas grāmatvedības uzskaites pakalpojuma maksā ir iekļautas konsultācijas par Igaunijas nodokļu likumdošanas aktiem, kā arī padomi par nodokļu optimizāciju.

Lai savlaikus iesniegtu deklarācijas, visi dokumenti ir jāiesniedz grāmatvedim pēc iespējas agrāk, taču ne vēlāk kā nākamā mēneša 5. datumā. Deklarāciju iesniegšanas kavējums izraisa Nodokļu departamenta noteiktos sodus. Dokumenti, kas netika iesniegti un/vai pienācīgā veidā noformēti, izraisa deklarācijas labojumus un uzņēmuma papildu nodokļu slodzi.

Ikmēneša maksa uzņēmumam ar PVN maksātāja numuru:

līdz 10 dokumentiem mēnesī 150 EUR
no 11 līdz 30 dokumentiem mēnesī 200 EUR
no 31 līdz 70 dokumentiem mēnesī 250 EUR
no 71 dokumenta mēnesī  individuāli